Committees

Chair

Hiroshi Ito

Vice-Chair

Seigou Kawaguchi

Organizing Committee

 • Go Matsuba
 • Atsushi Narumi
 • Hisahiro Sasabe
 • Ryohei Yamakado
 • Haruya Okimoto
 • Shotaro Nishitsuji

Local Committee

 • Akihiko Nemoto
 • Akihiro Nishioka
 • Akira Ishigami
 • Ayako Akama
 • Daisuke Kumaki
 • Daisuke Yokoyama
 • Giuseppe Milano
 • Hideharu Mori
 • Hideshige Suzuki
 • Hiroshi Awano
 • Hiroshi Katagiri
 • Hiroyuki Matsui
 • Jin Gong
 • Jiro Kumaki
 • Junichi Takimoto
 • Junji Kido
 • Katsuya Maeyama
 • Kei Mizuguchi
 • Ken Miyata
 • Kuniaki Nagamine
 • Masaaki Konno
 • Masahito Sano
 • Masanori Enomoto
 • Masanori Inoue
 • Masataka Sugimoto
 • Moriya Kikuchi
 • Osamu Haba
 • Sathish Kumar Sukumaran
 • Satoru Ohisa
 • Shizuo Tokito
 • Shuji Okada
 • Takashi Kuriyama
 • Takashi Kurose
 • Takayuki Chiba
 • Tatsuhiro Takahashi
 • Teruya Goto
 • Tetsuo Takayama
 • Tomohito Sekine
 • Tomonori Koda
 • Tomoya Higashihara
 • Tsukasa Yoshida
 • Yasuko Imai
 • Yuki Aizawa